KIRMIZI AKAN DERENİN ARDINDAN ÇEVRE FELAKETİ ÇIKTI !
2020 yılı başında dünya Coronovirüs salgını ile uğraşırken, ülkemizde de devletin tüm kurumları salgınla ilgili tedbirler almak için çabalayıp, denetim mekanizmaları gevşetilince Gördes ilçemizde faaliyet gösteren nikel madeninin atık sularının derelere karıştığı görüldü.
Tarih: 8.4.2020 13:54:48/ 7930okunma / 0yorum

2020 yılı başında dünya Coronovirüs salgını ile uğraşırken, ülkemizde de devletin tüm kurumları salgınla ilgili tedbirler almak için çabalayıp, denetim mekanizmaları gevşetilince Gördes ilçemizde faaliyet gösteren nikel madeninin atık sularının derelere karıştığı görüldü.   

Manisa Akhisar ve Gördes ilçemiz sınırları içerisinden geçen Başlamış Deresi 28 Şubat tarihinde kırmızı renkte akması sosyal medyanın ve ulusal basının gündemine oturmuştu. Hatta o gün Suriye´den gelen ve ülkemizi acıya boğan 33 şehidimizle bağlantı kurularak, dereler de kan ağlıyor denilmişti.

Gerçek ise bölgede faaliyet gösteren nikel madeni atık havuzunda bulunan kimyasal kirlenmeye maruz suların derelere karıştığıydı.

Ülkemizde ve dünyada bu durum ilk defa yaşanmamıştı. 2016 yılında Rusya´da Kutup Nehri de yakınında bulunan nikel madeni ve nikel zenginleştirme işletmesi nedeniyle günlerce kıpkırızı akmıştı.

Aynı kırmızı renk nikel madeninin bulunduğu bölgeden geçen Başlamış dersi ve bu dere ile birleşen Hanpaşa deresinde de görüldü.

Çünkü bu derenin beş yüz metre yakınında büyük bir nikel madeni faaliyet gösteriyordu. Tesadüfe bakın ki, işletmenin atık havuzundaki suyun rengi ile kırmızı akan derenin rengi aynıydı. 

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze durumu bildirerek işletmenin denetlenmesi gerektiğini, derelerden numune alınarak su analizi yapılması gerektiğini belirttim. Fakat bana bölgedeki harfiyattan kaynaklı olduğu, çok yağmur yağdığı ve toprak renginin kırmızı olması nedeniyle dereden kırmızı su aktığını ifade ettiler.

Gördes Çevre Derneği başkan ve yöneticileri ile bölgede yaptığımız incelemelerde 10 gün geçmesine rağmen yer yer kırmızı su birikintileri ve çökeltiler hala duruyordu.

Bu konuda hassasiyet gösteren Akhisar Belediyemizin yetkilileri ile derenin değişik bölgelerinden kırmızı çökeltilerin bu yerlerden toprak ve su numuneleri alarak akredite bir laboratuvara gönderdik.

Gelen analiz sonuçların yorumlanması için TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesinden yardım istedik.

Hazırladıkları ön raporda, yoğun bir ağır metal kirliliğine işaret edildiği belirtilerek “Yerüstü Su Kaynakları için Belirli Kirleticiler ve Çevresel Kalite Standartları” na göre yapılan değerlendirmede havza içerisinde bu kirliliğe yol açabilecek başka bir kaynak tarafımızca bilinmemekte olup tek muhtemel kirletici Meta Nikel A.Ş.´ye ait Atık Depolama Tesisi olarak değerlendirilmektedir denilmiştir.

 

Parametre

Mak-ÇKS*

(µg/L)

Analiz Sonucu

(µg/L)

Yaklaşık Çarpan

(Analiz Sonucu/Mak-ÇKS)

Kadmiyum (Cd)

1,5

985

x657

Kobalt (Co)

2,6

1011

x389

Bakır (Cu)

3,1

963

x310

Civa (Hg)

0,07

5

x71

Nikel (Ni)

34

1030

x30

Kurşun (Pb)

14

281

x20

Arsenik (As)

53

1003

x19

Alüminyum (Al)

27

365

x14

Demir (Fe)

101

1009

x10

 

Bu sonuçlar, madenin çevreye verdiği zararı gözler önüne sermektedir. Kodmiyum normal değerden 657 kat fazla çıkmıştır. Kobalt 389 kat, bakır 310 kat, civa 71 kat, nikel 30 kat fazla değerlerde çıkmıştır.

Bu maden işletmesi faaliyete başladığından beri felaketlerin ardı arkası kesilmedi. Madene Sülfürik asit ve asit hammaddesi taşıyan kamyonların karıştığı kazalar, aşırı toz, hava kirliliği, hayvan ölümleri yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında yaşanan kirlilik bunlardan sadece bir kaçı.

Başlamış deresindeki bu kırmızı rengin maden işletmesinden kaynaklandığı belirtilmektedir. Ne olduğunu bizde bilmiyoruz. Atık havuzunda sızıntı, taşma, patlama olabilir ya da tahliye edilmiş olabilir.  Ne olursa olsun bölgede çok ciddi bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız.

Ayrıca söz konusu tesiste yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun, İzmir ve Manisa kentlerinde yaşayan milyonlarca insanın içme-kullanma suyunu doğrudan etkileme potansiyeli nedeniyle, tesis ile ilgili iddiaların hassasiyetle değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Çünkü Başlamış Çayı, üzerinde Manisa kentine içme-kullanma suyu sağlanmak üzere inşaatı devam eden Gürdük Barajı yapımı planlanan Başlamış Barajı halk ve çevre sağlığı açısından büyük öneme sahip bir yerüstü su kaynaklarıdır.

Bölgenin en büyük iki kentine hizmet verecek olan bu akarsuyun korunması, bölgede yaşamın sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahiptir.

Bu nedenle bu işin peşini bırakmayacağız, elimizdeki bilgi ve belgelerle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurunda bulunacağız.

Ülke olarak büyük bir salgın hastalıkla uğraştığımız, herkesin canının derdine düştüğü, devletin tüm kurumlarının enerjisini hastalıkla mücadeleye ayırdığı bir ortamda kural tanımaz şekilde halkın sağlığını tehlikeye atan, çevreyi kirletenlere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. 

 TMMOB

 ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

BAŞLAMIŞ ÇAYI KİRLİLİĞİ ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Başlamış Çayı, üzerinde Manisa kentine içme-kullanma suyu sağlanmak üzere inşaatı devam eden Gürdük Barajı ve İzmir kentine içme-kullanma suyu sağlanması planlanan Başlamış Barajı olmak üzere, halk ve çevre sağlığı açısından büyük öneme sahip bir yerüstü suyudur. Bölgenin toplamda 4 milyon üzerinde nüfusa sahip en büyük iki kentine hizmet verecek olan bu akarsuyun korunması, bölgede yaşamın sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahiptir.

ÇED süreci 2009 yılında tamamlanarak 2010´lu yıllarda işletmeye geçen Meta Nikel A.Ş.´ye ait Gördes Nikel-Kobalt işletmesine ait maden ocakları ile cevher zenginleştirme tesisleri Başlamış Barajı´nı takviye edecek regülatörlerin, atık depolama tesisi (ADT) ise doğrudan Gürdük ve Başlamış barajlarının koruma alanları içerisinde yer almaktadır.

Maden ocaklarından alınan cevher, zenginleştirme tesisinde yüksek basınçlı sülfürik asit liçi yöntemi ile zenginleştirilmekte, bu prosesten çıkan yüksek sülfat ve ağır metal içerikli atık ise nötralize edildiği belirtilerek Atık Depolama Tesisinde depolanmaktadır.

İşletmenin 2009 yılı içerisinde tamamlanan ÇED süreci, yöre halkının ve meslek odalarının önemli itirazlarına karşın, gerekli ve yeterli önlemlerin alındığı belirtilerek “ÇED Olumlu Belgesi” verilmesi ile sonuçlandırılmıştır.

Bu süreçte, diğer bir çok hususa ek olarak, tarafımızca en önemli görülen itiraz noktalarının bazıları şunlar olmuştur;

  • Bölgenin doğal yapısı, tarım, orman, su varlığı nedeni ile korunması gereken alanlar olduğu,
  • Yoğun madencilik faaliyeti yürütülmesinin getireceği çevresel riskler,
  • Tesiste yüksek basınç altında büyük miktarda konsantre sülfürik asit kullanımının yanında, söz konusu asitin (yaklaşık 50 tanker/gün) yetersiz altyapıya sahip karayolu ile taşınmasının getireceği kaza ve kirlilik riskleri,
  • Atık Depolama Tesisin imalat hataları ve/veya olası depremler sonucu oluşacak sızıntıların oluşturacağı çevresel riskler
  • Tüm bu faaliyet/risklerin içme suyu havzalarında olması nedeniyle oluşacak yaşamsal riskler.

Tesisin işletmeye geçmesinden sonraki süreçte yaşananlar, itiraz noktalarında gerekli ve yeterli önlemlerin alınmadığını ortaya koymuş ve itirazları ne yazık ki haklı çıkarmıştır.

Manisa İli, Gördes İlçesi sınırları içerisinde bulunan işletmeye sülfürik asit taşınması amacı ile İstanbul- İzmir Devlet Yolu ile Akhisar-Gördes karayolunu kullanan ve yoğun bir tanker trafiği bulunmaktadır. İşletmeye konsantre sülfürik asit taşınması sırasında karayolu güzergahında  çok sayıda tanker kazası gerçekleşmiştir. Bu kazalardan tarafımızca bilinen en büyüğü 13.06.2017´de Akhisar-Gördes karayolunun 22. Kilometresinde Pekmezci mahallesi civarında gerçekleşmiştir. Bu kazada yaklaşık 30 ton konsantre sülfürik asit, Gürdük ve Başlamış barajları koruma alanı içerisinde eğimli araziye dökülmüş, mevsimsel akışlı dere yatağına ulaşarak dere yatağında yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra Başlamış Çayı yan kolu olan Asmalı Dere´ye ulaşamadan durdurulabilmiştir. Kazanın yağışsız hava koşullarında gerçekleşmesi çevre felaketinin daha fala alana yayılmaması için bir şans olmuştur. Kaza sonrası, yörede hayvan sulama amaçlı kullanılan 2 çeşme kapatılmıştır. Kaza sonrası yürütülen müdahale çalışmaları sırasında; bölgede İşletmenin çalışması sürecinde bilinen bir risk bölgesinde ve daha önce gerçekleşmiş kazalara rağmen, itfaiye ekipleri tarafından asit dökülen bölgeye suyla müdahale edilmesi, bölgedeki koruma önlemleri, acil yönetim ve müdahale konusundaki eksiklik veyetersizliklerin diğer bir göstergesi olmuştur.

İşletmenin çalışma süreci içerisinde 4 kademe halinde yapımı planlanan Atık Depolama Tesisinin 2. kademe imalat çalışmaları sırasında gövde yakınında heyelanlar gerçekleştiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından konuya ilişkin üniversite raporları ve Kurum değerlendirmelerinin talep edildiği bilinmektedir.

İlgili mevzuata göre; Atık Depolama Tesisi inşaatı bitiminde sızdırmazlık testleri yapılması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli incelemelerin yapılarak Geçici Faaliyet İzni alınması sürecinden sonra atık depolama işlemine başlanması gerekmektedir. İşletmede; Atık Depolama Tesisi 2. Kademe inşaatı bitiminde, imalatın sızdırmazlık testleri yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçici faaliyet izni verilmeden atık depolanmaya başlandığı, hava payı da kullanılarak proje kapsamında öngörülenden fazla atık depolandığı, bu nedenle kullanılan malzemenin test edilmesi olanağı kalmadığı tespit edildiği bilgisi bulunmaktadır.

Yöre halkından gelen şikayetler üzerine yapılan incelemelerde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (ÇŞİM) tarafından geçmiş tarihlerde yapılan denetimlerde Atık Depolama Tesisi mansabında bulunan dere yatağında “sülfat kirliliği” tespit edildiği bilinmektedir. İşletme yetkilileri Atık Depolama Tesisinden kynalı bir sızıntı olmadığı, Atık Depolama Tesisi drenaj sisteminde pompa arızası kaynaklı geçici bir taşma/deşarj olduğunu öne sürülmüştür.

Tüm bu sorunlar ortada dururken, Tesisin mevcut koşulları ile işletme koşullarında yarattığı çevresel riskler ve önlemlere ilişkin eksik ve yetersizliklere rağmen; işletmenin “Maden Ocakları Kapasite Artışı ve Kırma-Eleme Tesisleri” ile işletme içerisinde “Sülfürik Asit Üretim Tesisi” kurulması projelerine yönelik ÇED süreci başlatılmıştır. ÇED süreci kapsamında Halkın Katılımı Toplantısı bölge halkının tepkisi ile gerçekleştirilmemiştir. Sürecin durdurulması gerekirken; ÇED Raporuna ilişkin İnceleme Değerlendirme sürecinin devam ettiği bilgisi bulunmaktadır.

Gördes Nikel Madeni İşletmesinin yarattığı Çevresel Riskler ve söz konusu süreçler Şubemiz tarafından da ciddiyetle takip edilmekte, görüşlerimiz İlgili İdareler ve kamuoyu ile paylaşılmakt0, çeşitli platformlarda gündeme getirilmektedir.

Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri Ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ kapsamında çalışmalarını yürüten Manisa İl Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulunda TMMOB İl Koordinasyon Kurulu adına Şubemiz de yer almakta ve Toplantılar kapsamında görüşlerimi Kurul üyeleri ile paylaşılmaktadır.

 

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu adına Şubemizin de içerisinde yer aldığı Manisa İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu´nun 06.12.2018 tarihli toplantısında, “İzmir ve Manisa içme-kullanma suyu havzalarında yer alan Meta Nikel A.Ş. “sülfürik asit üretim tesisi” ve “kapasite artışı ve kırma eleme tesisleri” projelerine ilişkin olarak 2018 yılı içerisinde başlayan ÇED süreçlerinin, mevcut sülfat kirliliği ve atık barajı duraysızlık sorunlarına ilişkin değerlendirmeler tamamlanana kadar askıya alınması ve değerlendirmelerin olumlu sonuçlanması halinde devam ettirilmesi yönünde tavsiye kararı” alınmıştır.

 

Gördes Nikel Madeni İşletmesinden kaynaklı çevre kirliliği ve çevresel riskler ile ilgili yukarıda belirtilen süreçler devam ederken; son olarak Şubat-Mart 2020 döneminde Başlamış Çayı´nda parlak kırmızı renkte akış gözlemlenmesi yeni bir sızıntı/deşarj şüphesini ortaya koymaktadır.

Atık Depolama Tesisinde depolanan atığın içeriğinde, suyla temas ettiğinde bu rengi veren bileşenler (demir tuzları, sülfatlı bileşikler) bulunduğu bilinmektedir.

Yörede, toprak yapısı ve rengi nedeniyle, özellikle yağışlı dönemlerde benzer renkte akışlar gözlenebildiği ifade edilmekle birlikte, (başta Rusya ve Çin olmak üzere) dünyada benzer nikel üretim tesislerinde yaşanan sızıntı ve deşarjlar sonucunda parlak kırmızı renkli akışlar gözlemlendiği de ortadadır.

Akhisar Belediyesi tarafından alınarak analizi yaptırılan numunelerin analiz sonuçları da yoğun bir ağır metal kirliliğine işaret etmektedir. Mevzuatımızda akarsular için çevresel kalite standartları Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği (YSKY; R.G.: 30.11.2012/28483) ile belirlenmiştir. Analizi yapılan bazı parametrelerin, Yönetmelik Ek-5´te yer alan Tablo 4 ile belirlenen “Yerüstü Su Kaynakları için Belirli Kirleticiler ve Çevresel Kalite Standartları” na göre durumu aşağıda özetlenmiştir:

 

Parametre

Mak-ÇKS*

(µg/L)

Analiz Sonucu

(µg/L)

Yaklaşık Çarpan

(Analiz Sonucu/Mak-ÇKS)

Kadmiyum (Cd)

1,5

985

x657

Kobalt (Co)

2,6

1011

x389

Bakır (Cu)

3,1

963

x310

Civa (Hg)

0,07

5

x71

Nikel (Ni)

34

1030

x30

Kurşun (Pb)

14

281

x20

Arsenik (As)

53

1003

x19

Alüminyum (Al)

27

365

x14

Demir (Fe)

101

1009

x10

* bir belirli kirletici ve/veya öncelikli maddeye ait tekil izleme verisine göre maksimum izin verilebilir çevresel kalite standardı

 

Havza içerisinde bu kirliliğe yol açabilecek başka bir kaynak tarafımızca bilinmemekte olup tek muhtemel kirletici Meta Nikel A.Ş.´ye ait Atık Depolama Tesisi olarak değerlendirilmektedir.

***

 

 

Söz konusu tesiste yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun, İzmir ve Manisa kentlerinde yaşayan milyonlarca insanın içme-kullanma suyunu doğrudan etkileme potansiyeli nedeniyle, tesis ile ilgili iddiaların hassasiyetle değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz mevzuatında, endüstriyel kökenli atıkların toplanması, taşınması, arıtılması ve bertaraf edilmesine ilişkin izin, denetim ve yaptırım süreçleri konusundaki görev, yetki sorumluluklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´na verilmiştir.

Bu nedenle, işletmenin ÇED taahhütleri arasında yer alan izleme programı kapsamında gerçekleştirilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına raporlanıyor olması gereken  yeraltı ve yerüstü su kalitesi gözlem sonuçları, varsa önerge konusu akış sırasında ve sonrasında alınan numunelerin analiz sonuçları incelenmeli; gerekiyorsa Atık Depolama Tesisi ile Başlamış ve Gürdük  barajları arasındaki bölgelerde yeni gözlem noktaları tespit edilip izleme programına dahil edilerek düzenli olarak takip edilmeli ve ağır metaller başta olmak üzere tesisten kaynaklanan bir kirlilik tespit edilmesi durumunda gerekli önlem ve yaptırımlar devreye alınmalıdır.

Ayrıca, bu çalışmalarda kirliliğin olası bir nedeni olarak, son dönemde yoğun depremsellik yaşanan bölgede bulunan Atık Depolama Tesisinin bu depremlerden etkilenmiş olma olasılığı da dikkate alınmalıdır.

Bölgemizde ormanlarımız, verimli tarım arazilerimiz su kaynaklarımız;  Bergama Siyanürlü Altın işletmeciliği, Efemçukuru Altın Madeni, Gördes Nikel Madeni ,Çaldağ´da İşletilmesi Planlanan Nikel Madeni gibi madencilik projeleri ile büyük çevresel risk altındadır. Bu projelere verilen ÇED Olumlu kararları ile ilgili Odamızın da içerisinde bulunduğu hukuki süreçler devam ederken diğer taraftan işletmelerin yarattığı olumsuz etkileri de yaşıyor ve görüyoruz..

 

Manisa İli Gördes İlçesinde Zorlu Grubu tarafından İşletilen Nikel Madeni İşletmesi ile ilgili Bölgede yaşanan çevre sorunları ve Nikel Madenine Sülfirik Asit taşıyan tankerlerin Akhisar- Gördes Karayolunda yaşanan ve tonlarca sülfürik asidin toprağa dökülmesi ile sonuçlanan kazalar ve ile ilgili süreçlerde  geçtiğimiz yıl içerisinde Gördes Nikel Madeni işletmesine sülfürik asit taşıyan tankerlerin Akhisar Gördes Karayolunda devrilmesi ile  yaşanan kazalar sonucunda tonlarca sülfürik asit toprağa dökülmüştü. Yaşanan kazalarda acil müdahale süreçlerinde yaşanan eksiklikler tesisin yarattığı çevresel riskleri ortaya koymaktadır. Bölgede yaşayanlar   tarım ürünlerinin zarar gördüğü, hayvan ölümlerinin arttığı, sularının kesildiği yönündeki şikayetlerini dile getirmektedir. 

Nikel Madeni İşletmesinin Bölgede yarattığı çevresel sorunlar devam ederken; Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından  Gördes Nikel Madeni İşletmesinde kapasite artışı ile Bölgede maden işletmesine kullanılan sülfürik asit ihtiyacının karşılanması amacı ile yıllık üretim kapasitesi 1 milyon ton olan sülfürik asit fabrikası  kurulması ile ilgili ÇED Sürecinin başladığı ve  09.10.2018 Tarihinde Kalemoğlu Köyünde Halkın Bilgilendirme Toplantısı yapılacağı duyurulmuş, bölge Halkı tarafından gösterilen tepki ile toplantı gerçekleştirilememiştir. Ancak; ÇED sürecinin devam ettiği bilgisi bulunmaktadır.

 

İzmir´in içme suyu kaynağı olarak görülen Gördes Barajı ile sadece Gördes ve Manisa Değil İzmir ve çok daha geniş bir alan Maden İşletmesinin çevresel riskleri ile karşı karşıyadır. İşletme için hazırlanan mevcut ÇED Raporunun ve ÇED Olumlu Belgesinin yetersizliği, söz konusu maden sahasına taşınan sülfürik asit taşınması sürecinde ÇED Raporunda ifade edilen ilgili tanker trafiği, mevcut trafik ve yol durumu değerlendirildiğinde ve gerçekleşen tanker kazaları göz önünde bulundurulduğunda, maden işletmelerinin yalnız hammaddelerinin taşınması sırasında bile ne kadar büyük çevresel risk oluşturduğu ortadadır. Bu riskler ve yaşanan süreçler ortadayken bölgeye 1 milyon kapasiteli bir sülfürik asit fabrikası kurulmasının yaratacağı çevresel riskler çok daha hayati önem taşımaktadır. Çevresel Riski çok yüksek olan bu tesislerin planlama, işletilmesi ve denetim süreçlerinde yaşanan aksaklıklar geri dönülemez sonuçlar doğuracaktır.


Tüm bu süreçlerde Gördes Ovasında; Gördes Havzası içerisinde son derece verimli tarım arazilerinin ve su kaynaklarının olduğu bir bölgede Gördes Nikel Madeni gibi çevresel riski son derece yüksek olan bu tesisler ile ilgili hazırlanan ÇED Raporlarının yetersizliği ortadadır.

 

Ülkemizin Çevre Politikaları ve Tüm hukuki ve çevresel mücadelelere rağmen işletilmeye devam eden Bergama, Efemçukuru, Gördes Madencilik projelerinin yarattığı çevresel risklerin yönetilemediği ve yaşam alanlarımızın hızla kirletildiği yok edildiği ülkemizde; bölge halkı yürütülen mücadele çok daha büyük önem kazanmaktadır.

 

 

 

Kaynak: HABER MERKEZİ

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
HABER İHBAR HATTI
HABER İHBAR HATTI
0552 478 12 81
VALİLİK´TEN PANDEMİ TEDBİRLERİ
VALİLİK´TEN PANDEMİ TEDBİRLERİ
Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği tarafından Covıd-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
MABEM HER SÜRECE HAZIRLIKLI
MABEM HER SÜRECE HAZIRLIKLI
Manisa Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçede bulunan eğitim kurumu MABEM´de görevli idareci ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Eğitim seminerinde pandemi sürecinde olası online eğitim verilmesi durumuna yönelik olarak, online eğitim sistemiyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
AKHİSAR BELEDİYESİ BİSİKLET TRAFİK EĞİTİM PARKI HİZMETE BAŞLADI
AKHİSAR BELEDİYESİ BİSİKLET TRAFİK EĞİTİM PARKI HİZMETE BAŞLADI
Akhisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Bisiklet Trafik Eğitim Parkı” sayesinde, 7´den 70´e tüm vatandaşlar hem bilinçli bisiklet kullanımını öğrenecek hem de temiz çevre ve sağlıklı bir toplum için Türkiye´ye örnek uygulamalara imza atacak.
ÜLKÜ OCAKLARINDAN VEFA ZİYARETİ
ÜLKÜ OCAKLARINDAN VEFA ZİYARETİ
Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi AKÇAY ve Akhisar İlçe Başkanı Adem Duran 3 milyon avroluk teklife rağmen evini Yunanlara satmayan Mihriye YALAZI isimli ev sahibesini ziyaret etti.
BEREKET: MANEVİ BOLLUK
BEREKET: MANEVİ BOLLUK
Muhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimiz Kur´an-ı Kerim´de şöyle buyurur: “O memleketlerin ahalisi iman etseler ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık.”
KAPAKLI´DA MEZARLIK DUVARLARI YENİLENDİ
KAPAKLI´DA MEZARLIK DUVARLARI YENİLENDİ
MANİSA Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi´nde yıkılan mezarlık çevre duvarlarını yeniden inşa etti.
SAĞLIK BAKANI´NDAN BASIN AÇIKLAMASI
SAĞLIK BAKANI´NDAN BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler ve alınan tedbirlere ilişkin basın açıklaması düzenledi.
TEBLİGAT GECİKTİ, YIKIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TEBLİGAT GECİKTİ, YIKIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Akhisar Şehit Yüzbaşı Necdi Şehtürk parkı içerisinde muhtarlık binası yanına İnönü Mahalle Muhtarının isteği üzerine Akhisar Belediyesi tarafından yaptırılan tuvalet, sit alanı içerisinde izinsiz yapı olduğu gerekçesiyle Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından yıkıldı.
HAFIZ ERKEKOĞLU SON YOLCULUĞA UĞURLANDI
HAFIZ ERKEKOĞLU SON YOLCULUĞA UĞURLANDI
Akhisar Hilaliye Kuran Kursu Eğitmeni Mehmet Erkekoğlu dualarla son yolculuğa uğurlandı.
HAREKETLİ YAŞAM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
HAREKETLİ YAŞAM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
Akhisar Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisarlı bisikletlilerin katılımı ile gerçekleşti.
ZAFER KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSİNE ZİYARET
ZAFER KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSİNE ZİYARET
Vali Yaşar Karadeniz, Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisini ziyaret ederek Koordinatör Vekili Cansu Uyar ve uzmanlardan il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.
DUTLULU´NUN MAAŞI ÖĞRENCİLERE BURS OLDU
DUTLULU´NUN MAAŞI ÖĞRENCİLERE BURS OLDU
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve başkan yardımcılarının maaşları üniversite öğrencilerine burs oldu.
GENÇ MEMUR SEN´DEN MÜFTÜLÜĞE ZİYARET
GENÇ MEMUR SEN´DEN MÜFTÜLÜĞE ZİYARET
Genç Memur Sen Akhisar İlçe Yönetimi, İlçe Müftüğüne ziyarette bulundu.
HOBİDEN KAZANÇLI ÇIKTI
HOBİDEN KAZANÇLI ÇIKTI
Arıcılık Hobisinden Gelir Sağladı
VALİ KARADENİZ, AKHİSAR´DA İNCELEMELERDE BULUNDU
VALİ KARADENİZ, AKHİSAR´DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Vali Yaşar Karadeniz, Akhisar İlçesinde yapılacak olan üniversite yerleşkesi alanında incelemelerde bulunarak proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.
VALİ KARADENİZ, AKHİSAR HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ
VALİ KARADENİZ, AKHİSAR HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ
Akhisar Hava Meydan Komutanlığını ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, askeri personel ve erlerle yemekte bir araya geldi.
KAYGANLI HİS GÖLETİ BAKIMA ALINDI
KAYGANLI HİS GÖLETİ BAKIMA ALINDI
Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
İMAR PLANINDA YOLDA KALAN BİNALAR YIKILDI
İMAR PLANINDA YOLDA KALAN BİNALAR YIKILDI
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi´nde ilçe imar planında yolda (Ring Yolu) kaldığı için 4 binanın kamulaştırmasını yaparak, yıkımını gerçekleştirdi.
VALİ YAŞAR KARADENİZ, MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
VALİ YAŞAR KARADENİZ, MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Vali Yaşar Karadeniz, Akhisar, Demirci, Sarıgöl, Yunusemre ve Salihli İlçelerinde görev yapan bazı mahalle muhtarları ile Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda bir araya geldi.
KENT ESTETİĞİ DAİRESİNDEN AKHİSAR´A ZİYARET
KENT ESTETİĞİ DAİRESİNDEN AKHİSAR´A ZİYARET
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, Akhisar´a ziyarette bulundu.
MARKET HIRSIZI YAKALANDI
MARKET HIRSIZI YAKALANDI
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlara geçit vermiyor.
MUHTAR GÖKÇE, “TEMİZLİK ÇALIŞMALARI İLE TARIM ARAZİLERİ KORUNUYOR”
MUHTAR GÖKÇE, “TEMİZLİK ÇALIŞMALARI İLE TARIM ARAZİLERİ KORUNUYOR”
MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi´nde yaklaşık 2 kilometrelik dere temizliği yaparak, çevredeki tarım arazilerinin olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçti.
VALİLİKTEN YENİ KARARLAR AÇIKLANDI
VALİLİKTEN YENİ KARARLAR AÇIKLANDI
Covid-19 ile mücadele kapsamında Manisa Valiliğinden art arda kararlar açıklandı.
AMERİKA DENVER RAPORU
AMERİKA DENVER RAPORU
Amerika Denver´da hava sıcaklığında önemli bir düşüş yaşanacağını Türkiye´deki görsel-işitsel-yazılı ve sosyal medyadan bilgilendirme yapıldı. Ekstrem bir olay olacak şekilde değerlendirme yapıldı.
DİN İSTİSMARINA KARŞI FERASETLİ VE BASİRETLİ OLALIM
DİN İSTİSMARINA KARŞI FERASETLİ VE BASİRETLİ OLALIM
Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah´ın yolundan ayırır. İşte sakınasınız diye Allah bunları size emretti. ”
KORONAVİRÜS DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR
KORONAVİRÜS DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Denetimler Artarak Devam Ediyor
DEDEDEN MİRAS LEZZETLER
DEDEDEN MİRAS LEZZETLER
Akhisar´ın en eski tatlıcılarından Durul ailesi, dededen miras lezzetleri, Akhisar Belediyesi karşısındaki Durul Tatlı & Dondurma adındaki işletmelerinde yeniden Akhisar halkının beğenisine sunuyor
EĞİTİM YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ
EĞİTİM YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ
Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında il genelinde eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımlar görüşüldü.
MANİSA´DA SIFIR ATIK PROJESİ
MANİSA´DA SIFIR ATIK PROJESİ
Sıfır Atık Projesi ile Manisa´da 2020 Yılı Ağustos ayında 2.946 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 4.852 m³ de su tasarrufu sağlandı.
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
18 Eylül 2020 Cuma
Son Yorumlananlar
AKHİSARDA KONUTTA SORUN BÜYÜK, ÇÖZÜM ZAMAN ALIR
Akhisardaki otopark problemi çözülmeli bi de yaya insanların gezerek alışveriş yapacağı yer olması lazım şehiriçinde.
AKYÜZ KONUŞTU, İDEAL ADAYI YORUMLADI
Şehrimizin aradığı yöneticinin, hizmet yaparken, proje üretirken şehir halkına kulak verecek, ihtiyaçlarını analiz edip belli bir plan çerçevesinde çalışıp, şehir halkının daha iyi hizmet alabilmesi için kendi siyasi tercihlerinin engel olmaması gerekir. Çıktığınız bu yolda Allah gönlünüze göre versin.
YENİ ORTOPEDİ UZMANI GÖREVE BAŞLADI
Hayırlı olsun http://www.avrasyaortopedi.com
YAĞIŞ AKHİSARI TEĞET GEÇECEK
teyit değil teğet olamalı. başlığı düzeltiverin canlar Admin: İlgi ve uyarınız için teşekkür ederim.
Toprak Analizini Yaptır, Verimini Arttır!
Toprak analizi için ücret tarifesi nedir.Analiz için Ne kadar ücret ödenmesi gerekli. Bu konuda gerekli bilginin tarafıma verilmesini arz ederim.
Toprak Analizini Yaptır, Verimini Arttır!
Toprak analizini hangi aylarda yaptırmamız daha uydur.Bu konuda bir takvim var mı Bilgilendirebilirmisiniz.
BURASI DURAK MI?
Egemenlik meydanı durağımız yıllardır aynı yerdedir. Otobüsün duraga yolcu almak için yanaştığındaki sıkıntı yanlış park etmeler ve aras kargonun 3 şeridi ihlal ederek araç yüklemesidir. Resimlerde de yanlış parklar açıkça görülmektedir.
TARAFTAR AKHİSAR YÖNETİMİNE SESLENDİ
Sizin aracılığınızla doğu tribün a b kapısının içerisinde bulunan yönlendirme levhaları ters konulmuş.wc yi büfe büfeyi wc gösteriyor.acil durumlar için bulunduğunuz yer şuan burasıdır yazıyor.kuş bakışı bakıldığında batı tribünü işaretli.Basit ama hoş olmayan görüntüler.o levhaları yapan arkadaşlar ayrıca tebriklerimi iletiverin.ilginize şimdiden teşekkürler.
KENT KONSEYİ MECLİS TOPLANTISI ERTELENDİ
Sevgili Umut Kardeşim; kent meclisinde farklı temsil görevine gelen ve delegasyon olarak teklif edilip, kabul edenlerin (toplantıda hazır bulunan 21 delegemizi ve geçerli mazereti olanları ayrı tutarak) şunu bilmesi lazım. Burası şov yeri değil. Sadece isimlerinin duyulmasını sağlayıp, aday olan, ancak iş icraata geldiğinde ortalıkta görünmeyen şark kurnazlarına şunu diyorum. Her fırsatta koltuk, makam, nam kapmaya çalıştığınızı bu halk öğreniyor. Yazıklar olsun. Bu şehre yakışmıyorsunuz vesselam...
Akhisar Ticaret Borsası Altı Eylül İlkokulu Öğrencilerinden Bir İlk
Her alandaki başarısını, azmini, çalışkanlığını,sıra dışı fikirlerini,her işin mutfağında terleyerek üstesinden gelmeyi düstur edinerek farkındalık yaratan, paylaşımcılığıyla kaliteli bir rehber olan, en önemlisi emeğini mesleğine katık etmiş saygıdeğer meslektaşım, değerli kardeşimi yüreğimin ta derinliğideki dupduru sevgimle kucaklıyor,tebrik ediyorum. İyi ki sizin gibi mesleğine aşık eğitimcilerimiz hala bir nesle nefes oluyor.Bu başarıya imzalarıyla ortak olan ALTI EYLÜL İLKOKULU 4-G sınıfının gelecek vadeden gençlerini gururla tebrik ediyorum.İyi ki varsınız ZÜHRE öğretmenim... ALTAŞ AİLESİ
İki kişiyi aşan, bir başkasına da söylenen her sır, yayılır.

Mevlana
Biyografi
Tüm Biyografiler
aa
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar