KIRMIZI AKAN DERENİN ARDINDAN ÇEVRE FELAKETİ ÇIKTI !
2020 yılı başında dünya Coronovirüs salgını ile uğraşırken, ülkemizde de devletin tüm kurumları salgınla ilgili tedbirler almak için çabalayıp, denetim mekanizmaları gevşetilince Gördes ilçemizde faaliyet gösteren nikel madeninin atık sularının derelere karıştığı görüldü.
Tarih: 8.4.2020 13:54:48/ 8636okunma / 0yorum

2020 yılı başında dünya Coronovirüs salgını ile uğraşırken, ülkemizde de devletin tüm kurumları salgınla ilgili tedbirler almak için çabalayıp, denetim mekanizmaları gevşetilince Gördes ilçemizde faaliyet gösteren nikel madeninin atık sularının derelere karıştığı görüldü.   

Manisa Akhisar ve Gördes ilçemiz sınırları içerisinden geçen Başlamış Deresi 28 Şubat tarihinde kırmızı renkte akması sosyal medyanın ve ulusal basının gündemine oturmuştu. Hatta o gün Suriye´den gelen ve ülkemizi acıya boğan 33 şehidimizle bağlantı kurularak, dereler de kan ağlıyor denilmişti.

Gerçek ise bölgede faaliyet gösteren nikel madeni atık havuzunda bulunan kimyasal kirlenmeye maruz suların derelere karıştığıydı.

Ülkemizde ve dünyada bu durum ilk defa yaşanmamıştı. 2016 yılında Rusya´da Kutup Nehri de yakınında bulunan nikel madeni ve nikel zenginleştirme işletmesi nedeniyle günlerce kıpkırızı akmıştı.

Aynı kırmızı renk nikel madeninin bulunduğu bölgeden geçen Başlamış dersi ve bu dere ile birleşen Hanpaşa deresinde de görüldü.

Çünkü bu derenin beş yüz metre yakınında büyük bir nikel madeni faaliyet gösteriyordu. Tesadüfe bakın ki, işletmenin atık havuzundaki suyun rengi ile kırmızı akan derenin rengi aynıydı. 

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze durumu bildirerek işletmenin denetlenmesi gerektiğini, derelerden numune alınarak su analizi yapılması gerektiğini belirttim. Fakat bana bölgedeki harfiyattan kaynaklı olduğu, çok yağmur yağdığı ve toprak renginin kırmızı olması nedeniyle dereden kırmızı su aktığını ifade ettiler.

Gördes Çevre Derneği başkan ve yöneticileri ile bölgede yaptığımız incelemelerde 10 gün geçmesine rağmen yer yer kırmızı su birikintileri ve çökeltiler hala duruyordu.

Bu konuda hassasiyet gösteren Akhisar Belediyemizin yetkilileri ile derenin değişik bölgelerinden kırmızı çökeltilerin bu yerlerden toprak ve su numuneleri alarak akredite bir laboratuvara gönderdik.

Gelen analiz sonuçların yorumlanması için TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesinden yardım istedik.

Hazırladıkları ön raporda, yoğun bir ağır metal kirliliğine işaret edildiği belirtilerek “Yerüstü Su Kaynakları için Belirli Kirleticiler ve Çevresel Kalite Standartları” na göre yapılan değerlendirmede havza içerisinde bu kirliliğe yol açabilecek başka bir kaynak tarafımızca bilinmemekte olup tek muhtemel kirletici Meta Nikel A.Ş.´ye ait Atık Depolama Tesisi olarak değerlendirilmektedir denilmiştir.

 

Parametre

Mak-ÇKS*

(µg/L)

Analiz Sonucu

(µg/L)

Yaklaşık Çarpan

(Analiz Sonucu/Mak-ÇKS)

Kadmiyum (Cd)

1,5

985

x657

Kobalt (Co)

2,6

1011

x389

Bakır (Cu)

3,1

963

x310

Civa (Hg)

0,07

5

x71

Nikel (Ni)

34

1030

x30

Kurşun (Pb)

14

281

x20

Arsenik (As)

53

1003

x19

Alüminyum (Al)

27

365

x14

Demir (Fe)

101

1009

x10

 

Bu sonuçlar, madenin çevreye verdiği zararı gözler önüne sermektedir. Kodmiyum normal değerden 657 kat fazla çıkmıştır. Kobalt 389 kat, bakır 310 kat, civa 71 kat, nikel 30 kat fazla değerlerde çıkmıştır.

Bu maden işletmesi faaliyete başladığından beri felaketlerin ardı arkası kesilmedi. Madene Sülfürik asit ve asit hammaddesi taşıyan kamyonların karıştığı kazalar, aşırı toz, hava kirliliği, hayvan ölümleri yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında yaşanan kirlilik bunlardan sadece bir kaçı.

Başlamış deresindeki bu kırmızı rengin maden işletmesinden kaynaklandığı belirtilmektedir. Ne olduğunu bizde bilmiyoruz. Atık havuzunda sızıntı, taşma, patlama olabilir ya da tahliye edilmiş olabilir.  Ne olursa olsun bölgede çok ciddi bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız.

Ayrıca söz konusu tesiste yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun, İzmir ve Manisa kentlerinde yaşayan milyonlarca insanın içme-kullanma suyunu doğrudan etkileme potansiyeli nedeniyle, tesis ile ilgili iddiaların hassasiyetle değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Çünkü Başlamış Çayı, üzerinde Manisa kentine içme-kullanma suyu sağlanmak üzere inşaatı devam eden Gürdük Barajı yapımı planlanan Başlamış Barajı halk ve çevre sağlığı açısından büyük öneme sahip bir yerüstü su kaynaklarıdır.

Bölgenin en büyük iki kentine hizmet verecek olan bu akarsuyun korunması, bölgede yaşamın sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahiptir.

Bu nedenle bu işin peşini bırakmayacağız, elimizdeki bilgi ve belgelerle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurunda bulunacağız.

Ülke olarak büyük bir salgın hastalıkla uğraştığımız, herkesin canının derdine düştüğü, devletin tüm kurumlarının enerjisini hastalıkla mücadeleye ayırdığı bir ortamda kural tanımaz şekilde halkın sağlığını tehlikeye atan, çevreyi kirletenlere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. 

 TMMOB

 ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

BAŞLAMIŞ ÇAYI KİRLİLİĞİ ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Başlamış Çayı, üzerinde Manisa kentine içme-kullanma suyu sağlanmak üzere inşaatı devam eden Gürdük Barajı ve İzmir kentine içme-kullanma suyu sağlanması planlanan Başlamış Barajı olmak üzere, halk ve çevre sağlığı açısından büyük öneme sahip bir yerüstü suyudur. Bölgenin toplamda 4 milyon üzerinde nüfusa sahip en büyük iki kentine hizmet verecek olan bu akarsuyun korunması, bölgede yaşamın sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahiptir.

ÇED süreci 2009 yılında tamamlanarak 2010´lu yıllarda işletmeye geçen Meta Nikel A.Ş.´ye ait Gördes Nikel-Kobalt işletmesine ait maden ocakları ile cevher zenginleştirme tesisleri Başlamış Barajı´nı takviye edecek regülatörlerin, atık depolama tesisi (ADT) ise doğrudan Gürdük ve Başlamış barajlarının koruma alanları içerisinde yer almaktadır.

Maden ocaklarından alınan cevher, zenginleştirme tesisinde yüksek basınçlı sülfürik asit liçi yöntemi ile zenginleştirilmekte, bu prosesten çıkan yüksek sülfat ve ağır metal içerikli atık ise nötralize edildiği belirtilerek Atık Depolama Tesisinde depolanmaktadır.

İşletmenin 2009 yılı içerisinde tamamlanan ÇED süreci, yöre halkının ve meslek odalarının önemli itirazlarına karşın, gerekli ve yeterli önlemlerin alındığı belirtilerek “ÇED Olumlu Belgesi” verilmesi ile sonuçlandırılmıştır.

Bu süreçte, diğer bir çok hususa ek olarak, tarafımızca en önemli görülen itiraz noktalarının bazıları şunlar olmuştur;

  • Bölgenin doğal yapısı, tarım, orman, su varlığı nedeni ile korunması gereken alanlar olduğu,
  • Yoğun madencilik faaliyeti yürütülmesinin getireceği çevresel riskler,
  • Tesiste yüksek basınç altında büyük miktarda konsantre sülfürik asit kullanımının yanında, söz konusu asitin (yaklaşık 50 tanker/gün) yetersiz altyapıya sahip karayolu ile taşınmasının getireceği kaza ve kirlilik riskleri,
  • Atık Depolama Tesisin imalat hataları ve/veya olası depremler sonucu oluşacak sızıntıların oluşturacağı çevresel riskler
  • Tüm bu faaliyet/risklerin içme suyu havzalarında olması nedeniyle oluşacak yaşamsal riskler.

Tesisin işletmeye geçmesinden sonraki süreçte yaşananlar, itiraz noktalarında gerekli ve yeterli önlemlerin alınmadığını ortaya koymuş ve itirazları ne yazık ki haklı çıkarmıştır.

Manisa İli, Gördes İlçesi sınırları içerisinde bulunan işletmeye sülfürik asit taşınması amacı ile İstanbul- İzmir Devlet Yolu ile Akhisar-Gördes karayolunu kullanan ve yoğun bir tanker trafiği bulunmaktadır. İşletmeye konsantre sülfürik asit taşınması sırasında karayolu güzergahında  çok sayıda tanker kazası gerçekleşmiştir. Bu kazalardan tarafımızca bilinen en büyüğü 13.06.2017´de Akhisar-Gördes karayolunun 22. Kilometresinde Pekmezci mahallesi civarında gerçekleşmiştir. Bu kazada yaklaşık 30 ton konsantre sülfürik asit, Gürdük ve Başlamış barajları koruma alanı içerisinde eğimli araziye dökülmüş, mevsimsel akışlı dere yatağına ulaşarak dere yatağında yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra Başlamış Çayı yan kolu olan Asmalı Dere´ye ulaşamadan durdurulabilmiştir. Kazanın yağışsız hava koşullarında gerçekleşmesi çevre felaketinin daha fala alana yayılmaması için bir şans olmuştur. Kaza sonrası, yörede hayvan sulama amaçlı kullanılan 2 çeşme kapatılmıştır. Kaza sonrası yürütülen müdahale çalışmaları sırasında; bölgede İşletmenin çalışması sürecinde bilinen bir risk bölgesinde ve daha önce gerçekleşmiş kazalara rağmen, itfaiye ekipleri tarafından asit dökülen bölgeye suyla müdahale edilmesi, bölgedeki koruma önlemleri, acil yönetim ve müdahale konusundaki eksiklik veyetersizliklerin diğer bir göstergesi olmuştur.

İşletmenin çalışma süreci içerisinde 4 kademe halinde yapımı planlanan Atık Depolama Tesisinin 2. kademe imalat çalışmaları sırasında gövde yakınında heyelanlar gerçekleştiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından konuya ilişkin üniversite raporları ve Kurum değerlendirmelerinin talep edildiği bilinmektedir.

İlgili mevzuata göre; Atık Depolama Tesisi inşaatı bitiminde sızdırmazlık testleri yapılması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli incelemelerin yapılarak Geçici Faaliyet İzni alınması sürecinden sonra atık depolama işlemine başlanması gerekmektedir. İşletmede; Atık Depolama Tesisi 2. Kademe inşaatı bitiminde, imalatın sızdırmazlık testleri yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçici faaliyet izni verilmeden atık depolanmaya başlandığı, hava payı da kullanılarak proje kapsamında öngörülenden fazla atık depolandığı, bu nedenle kullanılan malzemenin test edilmesi olanağı kalmadığı tespit edildiği bilgisi bulunmaktadır.

Yöre halkından gelen şikayetler üzerine yapılan incelemelerde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (ÇŞİM) tarafından geçmiş tarihlerde yapılan denetimlerde Atık Depolama Tesisi mansabında bulunan dere yatağında “sülfat kirliliği” tespit edildiği bilinmektedir. İşletme yetkilileri Atık Depolama Tesisinden kynalı bir sızıntı olmadığı, Atık Depolama Tesisi drenaj sisteminde pompa arızası kaynaklı geçici bir taşma/deşarj olduğunu öne sürülmüştür.

Tüm bu sorunlar ortada dururken, Tesisin mevcut koşulları ile işletme koşullarında yarattığı çevresel riskler ve önlemlere ilişkin eksik ve yetersizliklere rağmen; işletmenin “Maden Ocakları Kapasite Artışı ve Kırma-Eleme Tesisleri” ile işletme içerisinde “Sülfürik Asit Üretim Tesisi” kurulması projelerine yönelik ÇED süreci başlatılmıştır. ÇED süreci kapsamında Halkın Katılımı Toplantısı bölge halkının tepkisi ile gerçekleştirilmemiştir. Sürecin durdurulması gerekirken; ÇED Raporuna ilişkin İnceleme Değerlendirme sürecinin devam ettiği bilgisi bulunmaktadır.

Gördes Nikel Madeni İşletmesinin yarattığı Çevresel Riskler ve söz konusu süreçler Şubemiz tarafından da ciddiyetle takip edilmekte, görüşlerimiz İlgili İdareler ve kamuoyu ile paylaşılmakt0, çeşitli platformlarda gündeme getirilmektedir.

Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri Ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ kapsamında çalışmalarını yürüten Manisa İl Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulunda TMMOB İl Koordinasyon Kurulu adına Şubemiz de yer almakta ve Toplantılar kapsamında görüşlerimi Kurul üyeleri ile paylaşılmaktadır.

 

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu adına Şubemizin de içerisinde yer aldığı Manisa İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu´nun 06.12.2018 tarihli toplantısında, “İzmir ve Manisa içme-kullanma suyu havzalarında yer alan Meta Nikel A.Ş. “sülfürik asit üretim tesisi” ve “kapasite artışı ve kırma eleme tesisleri” projelerine ilişkin olarak 2018 yılı içerisinde başlayan ÇED süreçlerinin, mevcut sülfat kirliliği ve atık barajı duraysızlık sorunlarına ilişkin değerlendirmeler tamamlanana kadar askıya alınması ve değerlendirmelerin olumlu sonuçlanması halinde devam ettirilmesi yönünde tavsiye kararı” alınmıştır.

 

Gördes Nikel Madeni İşletmesinden kaynaklı çevre kirliliği ve çevresel riskler ile ilgili yukarıda belirtilen süreçler devam ederken; son olarak Şubat-Mart 2020 döneminde Başlamış Çayı´nda parlak kırmızı renkte akış gözlemlenmesi yeni bir sızıntı/deşarj şüphesini ortaya koymaktadır.

Atık Depolama Tesisinde depolanan atığın içeriğinde, suyla temas ettiğinde bu rengi veren bileşenler (demir tuzları, sülfatlı bileşikler) bulunduğu bilinmektedir.

Yörede, toprak yapısı ve rengi nedeniyle, özellikle yağışlı dönemlerde benzer renkte akışlar gözlenebildiği ifade edilmekle birlikte, (başta Rusya ve Çin olmak üzere) dünyada benzer nikel üretim tesislerinde yaşanan sızıntı ve deşarjlar sonucunda parlak kırmızı renkli akışlar gözlemlendiği de ortadadır.

Akhisar Belediyesi tarafından alınarak analizi yaptırılan numunelerin analiz sonuçları da yoğun bir ağır metal kirliliğine işaret etmektedir. Mevzuatımızda akarsular için çevresel kalite standartları Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği (YSKY; R.G.: 30.11.2012/28483) ile belirlenmiştir. Analizi yapılan bazı parametrelerin, Yönetmelik Ek-5´te yer alan Tablo 4 ile belirlenen “Yerüstü Su Kaynakları için Belirli Kirleticiler ve Çevresel Kalite Standartları” na göre durumu aşağıda özetlenmiştir:

 

Parametre

Mak-ÇKS*

(µg/L)

Analiz Sonucu

(µg/L)

Yaklaşık Çarpan

(Analiz Sonucu/Mak-ÇKS)

Kadmiyum (Cd)

1,5

985

x657

Kobalt (Co)

2,6

1011

x389

Bakır (Cu)

3,1

963

x310

Civa (Hg)

0,07

5

x71

Nikel (Ni)

34

1030

x30

Kurşun (Pb)

14

281

x20

Arsenik (As)

53

1003

x19

Alüminyum (Al)

27

365

x14

Demir (Fe)

101

1009

x10

* bir belirli kirletici ve/veya öncelikli maddeye ait tekil izleme verisine göre maksimum izin verilebilir çevresel kalite standardı

 

Havza içerisinde bu kirliliğe yol açabilecek başka bir kaynak tarafımızca bilinmemekte olup tek muhtemel kirletici Meta Nikel A.Ş.´ye ait Atık Depolama Tesisi olarak değerlendirilmektedir.

***

 

 

Söz konusu tesiste yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun, İzmir ve Manisa kentlerinde yaşayan milyonlarca insanın içme-kullanma suyunu doğrudan etkileme potansiyeli nedeniyle, tesis ile ilgili iddiaların hassasiyetle değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz mevzuatında, endüstriyel kökenli atıkların toplanması, taşınması, arıtılması ve bertaraf edilmesine ilişkin izin, denetim ve yaptırım süreçleri konusundaki görev, yetki sorumluluklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´na verilmiştir.

Bu nedenle, işletmenin ÇED taahhütleri arasında yer alan izleme programı kapsamında gerçekleştirilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına raporlanıyor olması gereken  yeraltı ve yerüstü su kalitesi gözlem sonuçları, varsa önerge konusu akış sırasında ve sonrasında alınan numunelerin analiz sonuçları incelenmeli; gerekiyorsa Atık Depolama Tesisi ile Başlamış ve Gürdük  barajları arasındaki bölgelerde yeni gözlem noktaları tespit edilip izleme programına dahil edilerek düzenli olarak takip edilmeli ve ağır metaller başta olmak üzere tesisten kaynaklanan bir kirlilik tespit edilmesi durumunda gerekli önlem ve yaptırımlar devreye alınmalıdır.

Ayrıca, bu çalışmalarda kirliliğin olası bir nedeni olarak, son dönemde yoğun depremsellik yaşanan bölgede bulunan Atık Depolama Tesisinin bu depremlerden etkilenmiş olma olasılığı da dikkate alınmalıdır.

Bölgemizde ormanlarımız, verimli tarım arazilerimiz su kaynaklarımız;  Bergama Siyanürlü Altın işletmeciliği, Efemçukuru Altın Madeni, Gördes Nikel Madeni ,Çaldağ´da İşletilmesi Planlanan Nikel Madeni gibi madencilik projeleri ile büyük çevresel risk altındadır. Bu projelere verilen ÇED Olumlu kararları ile ilgili Odamızın da içerisinde bulunduğu hukuki süreçler devam ederken diğer taraftan işletmelerin yarattığı olumsuz etkileri de yaşıyor ve görüyoruz..

 

Manisa İli Gördes İlçesinde Zorlu Grubu tarafından İşletilen Nikel Madeni İşletmesi ile ilgili Bölgede yaşanan çevre sorunları ve Nikel Madenine Sülfirik Asit taşıyan tankerlerin Akhisar- Gördes Karayolunda yaşanan ve tonlarca sülfürik asidin toprağa dökülmesi ile sonuçlanan kazalar ve ile ilgili süreçlerde  geçtiğimiz yıl içerisinde Gördes Nikel Madeni işletmesine sülfürik asit taşıyan tankerlerin Akhisar Gördes Karayolunda devrilmesi ile  yaşanan kazalar sonucunda tonlarca sülfürik asit toprağa dökülmüştü. Yaşanan kazalarda acil müdahale süreçlerinde yaşanan eksiklikler tesisin yarattığı çevresel riskleri ortaya koymaktadır. Bölgede yaşayanlar   tarım ürünlerinin zarar gördüğü, hayvan ölümlerinin arttığı, sularının kesildiği yönündeki şikayetlerini dile getirmektedir. 

Nikel Madeni İşletmesinin Bölgede yarattığı çevresel sorunlar devam ederken; Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından  Gördes Nikel Madeni İşletmesinde kapasite artışı ile Bölgede maden işletmesine kullanılan sülfürik asit ihtiyacının karşılanması amacı ile yıllık üretim kapasitesi 1 milyon ton olan sülfürik asit fabrikası  kurulması ile ilgili ÇED Sürecinin başladığı ve  09.10.2018 Tarihinde Kalemoğlu Köyünde Halkın Bilgilendirme Toplantısı yapılacağı duyurulmuş, bölge Halkı tarafından gösterilen tepki ile toplantı gerçekleştirilememiştir. Ancak; ÇED sürecinin devam ettiği bilgisi bulunmaktadır.

 

İzmir´in içme suyu kaynağı olarak görülen Gördes Barajı ile sadece Gördes ve Manisa Değil İzmir ve çok daha geniş bir alan Maden İşletmesinin çevresel riskleri ile karşı karşıyadır. İşletme için hazırlanan mevcut ÇED Raporunun ve ÇED Olumlu Belgesinin yetersizliği, söz konusu maden sahasına taşınan sülfürik asit taşınması sürecinde ÇED Raporunda ifade edilen ilgili tanker trafiği, mevcut trafik ve yol durumu değerlendirildiğinde ve gerçekleşen tanker kazaları göz önünde bulundurulduğunda, maden işletmelerinin yalnız hammaddelerinin taşınması sırasında bile ne kadar büyük çevresel risk oluşturduğu ortadadır. Bu riskler ve yaşanan süreçler ortadayken bölgeye 1 milyon kapasiteli bir sülfürik asit fabrikası kurulmasının yaratacağı çevresel riskler çok daha hayati önem taşımaktadır. Çevresel Riski çok yüksek olan bu tesislerin planlama, işletilmesi ve denetim süreçlerinde yaşanan aksaklıklar geri dönülemez sonuçlar doğuracaktır.


Tüm bu süreçlerde Gördes Ovasında; Gördes Havzası içerisinde son derece verimli tarım arazilerinin ve su kaynaklarının olduğu bir bölgede Gördes Nikel Madeni gibi çevresel riski son derece yüksek olan bu tesisler ile ilgili hazırlanan ÇED Raporlarının yetersizliği ortadadır.

 

Ülkemizin Çevre Politikaları ve Tüm hukuki ve çevresel mücadelelere rağmen işletilmeye devam eden Bergama, Efemçukuru, Gördes Madencilik projelerinin yarattığı çevresel risklerin yönetilemediği ve yaşam alanlarımızın hızla kirletildiği yok edildiği ülkemizde; bölge halkı yürütülen mücadele çok daha büyük önem kazanmaktadır.

 

 

 

Kaynak: HABER MERKEZİ

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
HABER İHBAR HATTI
HABER İHBAR HATTI
0552 478 12 81
RANDEVUNUZU ALIN KISITLAMAYA TAKILMAYIN
RANDEVUNUZU ALIN KISITLAMAYA TAKILMAYIN
Özel Akhisar Hastanesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde randevulu sistem ile hasta muayenesinin yapılacağını açıkladı.
CBÜ YÖNETİMİ´NDEN AÇIKLAMA
CBÜ YÖNETİMİ´NDEN AÇIKLAMA
Manisa Celal Bayar Üniversitesi(CBÜ) Yönetimi, sosyal medya platformlarında üniversite üzerine yapılan paylaşımlara açıklık getirdi.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE
KAMUDA STAJ SEFERBERLİĞİ
MASKİ´DE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ
MASKİ´DE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ
MASKİ Genel Müdürlüğü, COVİD-19 tedbirleri kapsamında ilçe şeflerinin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
KISA SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPATILDI
KISA SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPATILDI
Akhisar Zeytinliova il yolu, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü çalışması sebebiyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
MÜCADELE TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
MÜCADELE TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Akhisar Belediyesi dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
POMEM KURSLARI BAŞLIYOR
POMEM KURSLARI BAŞLIYOR
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin polis memuru alınımının yapılacağının açıklanmasının ardından POMEM kurs kayıtları başladı.
İLÇE HIFZISSIHHA KURULUNDAN YENİ KARARLAR
İLÇE HIFZISSIHHA KURULUNDAN YENİ KARARLAR
Akhisar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs(Covıd-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.
AKHİSAR BELEDİYE MECLİSİ´NDEN ESNAFA TAM DESTEK
AKHİSAR BELEDİYE MECLİSİ´NDEN ESNAFA TAM DESTEK
Akhisar Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında, pandemi sebebiyle işyerleri kapatılan kahvehane, kafe, internet kafe, okul kantini gibi işletmelere 500 TL nakdi yardım yapılması ve kapatılan işletmelerden kira alınmaması oy birliği ile kabul edildi.
KIRKAĞAC İLÇE HIFSIZSIHHA KURULUNDA ALINAN KARAR DIŞARDAN GELEN ESNAFIN GELMESI YASAKTIR.
KIRKAĞAC İLÇE HIFSIZSIHHA KURULUNDA ALINAN KARAR DIŞARDAN GELEN ESNAFIN GELMESI YASAKTIR.
Kırkağaç Kaymakamı ve ilce Hifsizsihha kurulunda Almis olsugunuz Karar çok yanlıstır.
PAZAR PAZARI KURULMAYACAK
PAZAR PAZARI KURULMAYACAK
Dünyayı tehdit eden Koronavirüs ile mücadele için tedbirler devam ediyor.
 YENİ YASAKLAR BAŞLADI
YENİ YASAKLAR BAŞLADI
Giderek artan koronavirüs vaka sayısındaki artışa karşı başta hafta içi sokağa çıkma yasağı olmak üzere yeni önlemler alındı.
EFENDİ CAMİİ´NİN ONARIMI AKHİSAR BELEDİYESİ´NCE YAPILIYOR
EFENDİ CAMİİ´NİN ONARIMI AKHİSAR BELEDİYESİ´NCE YAPILIYOR
Akhisar´da Ocak ve Şubat aylarında meydana gelen depremlerin ardından hasar gören Efendi Camii´nin onarımı Akhisar Belediyesi´nce yapılıyor.
YURTTAŞ; “KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE HURAFELERE DEĞİL BİLİMSEL TIPA GÜVENİLMELİ”
YURTTAŞ; “KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE HURAFELERE DEĞİL BİLİMSEL TIPA GÜVENİLMELİ”
Küresel Gazeteciler Konseyi Manisa İl Temsilciliği ile Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği´nin işbirliğiyle düzenlenen ve Gazeteci Yazar Hakan Özen´in moderatörlüğünü yaptığı Bir Konu Bir Konuk´un konuğu 24. Dönem Manisa Milletvekili ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı Dr. Muzaffer Yurttaş oldu. Koronavirüs´te 2. Dalga ve alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yurttaş önümüzdeki günlerde daha sert tedbirlerin gelmesinin beklendiğini ifade ederek hurafelere değil bilimsel tıpa güvenilmesi gerektiğini belirtti
AKHİSAR´DA ATA TOHUMU KARAKILÇIK BUĞDAYI TOPRAKLA BULUŞTU
AKHİSAR´DA ATA TOHUMU KARAKILÇIK BUĞDAYI TOPRAKLA BULUŞTU
Akhisar Belediyesi, Ata tohumu Karakılçık buğdayının üretimini yaygınlaştırma projesini hayata geçirdi.
VALİ KARADENİZ, ESNAF ODA BAŞKANLARI İLE KOVİD-19 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ
VALİ KARADENİZ, ESNAF ODA BAŞKANLARI İLE KOVİD-19 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ
Vali Yaşar Karadeniz, Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla alınan tedbir ve kısıtlamalar ile ilimizde yapılan çalışmalara ilişkin esnaf oda temsilcileriyle bir araya geldi.
SGK BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI
SGK BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI
SGK İl Müdürü Yavuz KURT, işverenlerin SGK´na olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezaları ile sigortalıların isteğe bağlı, Ek 5 tarım sigortası, BAĞ-KUR prim borçları ve ihya tutarlarının uygun koşullarla yeniden yapılandırıldığını belirterek, yapılandırmanın detayları ve avantajları hakkında Manisalılara bilgilendirmede bulundu.
8 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK
8 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin polis memuru alınacak.
    VALİLİKTEN YENİ KARAR AÇIKLANDI
VALİLİKTEN YENİ KARAR AÇIKLANDI
Manisa Valiliği İl Hıfssısıha kurulunca Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski nedeniyle yeni karar alındı.
ZİRAAT ODASINDA HES KODU
ZİRAAT ODASINDA HES KODU
Ziraat Odasında Hes Kodu Uygulaması Başladı
ETKİNLİKLER İPTAL
ETKİNLİKLER İPTAL
Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler pandemi sebebiyle ertelendi.
VALİLİK BİR KEZ DAHA UYARDI
VALİLİK BİR KEZ DAHA UYARDI
Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği, yardım toplama adı altında gerçekleştirilen dolandırıcılıklara ilişkin vatandaşların dikkatli olması hususunda bir kez daha uyarıda bulundu.
İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRİYOR
İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRİYOR
Bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik olarak destekleme yapılmasına ilişkin Bakanlığın 2021/31 sayılı Uygulama Tebliği yayımlandı.
AKHİSAR WORLDFOOD KLASİĞİNİ BOZMADI
AKHİSAR WORLDFOOD KLASİĞİNİ BOZMADI
Gıda ve İçecek üreticilerinin ve Türkiye´nin önde gelen alıcılarının buluşma noktası olan WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı bu sene 28. kez 25-28 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar & Kongre Merkezi´nde açıldı.
ŞEHİR İÇİ OTOBÜSLERİNDE HES KODU ZORUNLU
ŞEHİR İÇİ OTOBÜSLERİNDE HES KODU ZORUNLU
Akhisar şehir içi otobüslerinde HES Kodu sorgulamasının zorunlu hale geldi.
FAYDASIZ İŞLERİ TERK ETMEK KULLUĞUN GÜZELLİĞİNDENDİR
FAYDASIZ İŞLERİ TERK ETMEK KULLUĞUN GÜZELLİĞİNDENDİR
Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “(Müminler) boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve ‘Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size! Esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok´ derler.”[
VALİLİKTEN YENİ TEDBİRLER
VALİLİKTEN YENİ TEDBİRLER
Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
MİLLET İTTİFAKI KADIN KOLLARI BİR ARAYA GELDİ
MİLLET İTTİFAKI KADIN KOLLARI BİR ARAYA GELDİ
İyi Parti Manisa İl Kadın ve Aile Politikaları Başkanı Fatma Sencel, İyi Parti Akhisar İlçe Kadın ve Aile Politikaları Başkanı Pakize Yılmaz ve yönetimi ile birlikte Millet İttifakı ortakları Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar Kadın kolları ve yönetimine ziyarette bulundu.
AKBUĞA ÇİFTÇİLERİN SORUNLARINA  ÇÖZÜM ARIYOR
AKBUĞA ÇİFTÇİLERİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARIYOR
Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet AKBUĞA Manisa´da 2 ayrı noktada devam eden ve yaklaşık 2700 hektarlık Akselendi mahallesini de kapsayan Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Hizmet Geliştirme Projesiyle ilgli çiftçilerle bir araya geldi.
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
3 Aralık 2020 Perşembe
Son Yorumlananlar
AKHİSARDA KONUTTA SORUN BÜYÜK, ÇÖZÜM ZAMAN ALIR
Akhisardaki otopark problemi çözülmeli bi de yaya insanların gezerek alışveriş yapacağı yer olması lazım şehiriçinde.
AKYÜZ KONUŞTU, İDEAL ADAYI YORUMLADI
Şehrimizin aradığı yöneticinin, hizmet yaparken, proje üretirken şehir halkına kulak verecek, ihtiyaçlarını analiz edip belli bir plan çerçevesinde çalışıp, şehir halkının daha iyi hizmet alabilmesi için kendi siyasi tercihlerinin engel olmaması gerekir. Çıktığınız bu yolda Allah gönlünüze göre versin.
YENİ ORTOPEDİ UZMANI GÖREVE BAŞLADI
Hayırlı olsun http://www.avrasyaortopedi.com
YAĞIŞ AKHİSARI TEĞET GEÇECEK
teyit değil teğet olamalı. başlığı düzeltiverin canlar Admin: İlgi ve uyarınız için teşekkür ederim.
Toprak Analizini Yaptır, Verimini Arttır!
Toprak analizi için ücret tarifesi nedir.Analiz için Ne kadar ücret ödenmesi gerekli. Bu konuda gerekli bilginin tarafıma verilmesini arz ederim.
Toprak Analizini Yaptır, Verimini Arttır!
Toprak analizini hangi aylarda yaptırmamız daha uydur.Bu konuda bir takvim var mı Bilgilendirebilirmisiniz.
BURASI DURAK MI?
Egemenlik meydanı durağımız yıllardır aynı yerdedir. Otobüsün duraga yolcu almak için yanaştığındaki sıkıntı yanlış park etmeler ve aras kargonun 3 şeridi ihlal ederek araç yüklemesidir. Resimlerde de yanlış parklar açıkça görülmektedir.
TARAFTAR AKHİSAR YÖNETİMİNE SESLENDİ
Sizin aracılığınızla doğu tribün a b kapısının içerisinde bulunan yönlendirme levhaları ters konulmuş.wc yi büfe büfeyi wc gösteriyor.acil durumlar için bulunduğunuz yer şuan burasıdır yazıyor.kuş bakışı bakıldığında batı tribünü işaretli.Basit ama hoş olmayan görüntüler.o levhaları yapan arkadaşlar ayrıca tebriklerimi iletiverin.ilginize şimdiden teşekkürler.
KENT KONSEYİ MECLİS TOPLANTISI ERTELENDİ
Sevgili Umut Kardeşim; kent meclisinde farklı temsil görevine gelen ve delegasyon olarak teklif edilip, kabul edenlerin (toplantıda hazır bulunan 21 delegemizi ve geçerli mazereti olanları ayrı tutarak) şunu bilmesi lazım. Burası şov yeri değil. Sadece isimlerinin duyulmasını sağlayıp, aday olan, ancak iş icraata geldiğinde ortalıkta görünmeyen şark kurnazlarına şunu diyorum. Her fırsatta koltuk, makam, nam kapmaya çalıştığınızı bu halk öğreniyor. Yazıklar olsun. Bu şehre yakışmıyorsunuz vesselam...
Akhisar Ticaret Borsası Altı Eylül İlkokulu Öğrencilerinden Bir İlk
Her alandaki başarısını, azmini, çalışkanlığını,sıra dışı fikirlerini,her işin mutfağında terleyerek üstesinden gelmeyi düstur edinerek farkındalık yaratan, paylaşımcılığıyla kaliteli bir rehber olan, en önemlisi emeğini mesleğine katık etmiş saygıdeğer meslektaşım, değerli kardeşimi yüreğimin ta derinliğideki dupduru sevgimle kucaklıyor,tebrik ediyorum. İyi ki sizin gibi mesleğine aşık eğitimcilerimiz hala bir nesle nefes oluyor.Bu başarıya imzalarıyla ortak olan ALTI EYLÜL İLKOKULU 4-G sınıfının gelecek vadeden gençlerini gururla tebrik ediyorum.İyi ki varsınız ZÜHRE öğretmenim... ALTAŞ AİLESİ
İlim irfan mürşittir karanlıkları boğar. İnsanları cehalet, gaflet bunaltıp boğar…

Hacı Bektaşı Veli
Biyografi
Tüm Biyografiler
aa
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar