Süleyman Kollu


DEMOKRATİK TOPLUMUN GÜVENCESİ

Sansür, kısıtlama, baskı, tehdit tüm bunlar gücün kötü amaçla kullanılmasıyla ortaya çıkan etkilerdir.


Sansür, kısıtlama, baskı, tehdit tüm bunlar gücün kötü amaçla kullanılmasıyla ortaya çıkan etkilerdir. Nitekim demokratik toplumların en temel güvencesi olan tarafsız basının üzerinden bu baskılar 24 temmuz  1908´de kaldırıldığında haberleşme ve iletişimin çok kısıtlı olduğu o dönemde çok önemli görev icra eden gazeteleri toplumun gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili haline getirdi.

 

Dönemsel olarak darbe, muhtıra ve sıkı yönetim gibi bazı uygulamalarla sansür uygulanmış olsa da genelde basın üzerinden sansürün kaldırıldığı, gazeteciler ve basın bayramı olarak kabul edilir 24 temmuz. Yüz on yıllık bu süreçte basınımızın geldiği nokta  farklı kesimlerce farklı yorumlanabiliyor olması düşündürücü.

Medya ve iletişimde, ekonomik güç olarak tesirini hissettiren patronların olması işin düşündüren tarafı.  Ancak sansür üzerinden hareket ettiğimizde, ekonomik yönden güçlü olan basının sansüre direnmesi daha güçlü olabilir diyebiliriz. Ne var ki farklı sektörlerde ticaret yapan ve basını güç ve tehdit unsuru olarak kullanan kötü niyetlileri de görmemiş değiliz. Şu dönemde çıkarları için renk değiştiren, ülke menfaatlerini  göz ardı ederek farklı güç odaklarının, uluslararası ve maalesef ulusal örgüt, kuruluş ve temsilcilerin isteği yönünde yayın yapan istekli sansür veya yalan, yanıltıcı haber yapan basın mensuplarını da esefle kınıyorum.Zira tam bağımsız, objektif, ilkeli basın her zaman, toplumun her kesimi için ihtiyaçtır. İhtiyaç olduğu kadar da demokratik bir toplumun temel güvencelerinden biridir. Bu sebeple sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, siyasetçiler, toplumun her kesiminin basının gerekliğine inanması, tarafsız bir basın tarafından yaşananların, olayların, uygulamaların haberleştirilip kamuoyuna aktarılmasının önünü açmalı, bundan rahatsız olmayıp desteklemeli.

Basın için önemli sayılan 10 ocak, 24 temmuz gibi günlerde bile basın kuruluşlarını ziyaret edip, basın mensupları ile kurumsal ilişki kurmayanların, basının varlığını kabullenmemek gibi bir tutum sergilediklerini, basın ile kurumsal ilişkinin sadece kutlama mesajı maili ile kurulamayacağını hatırlatır, tüm basın mensuplarının ve tarafsız basının, sansürsüz  yayının gerekliğine inanan kamuoyunun 24 Temmuz Basın Bayramı´nı kutlarım.

Süleyman Kollu