ZEHRA MUHİTTİN KAVAKLI ANAOKULU’NDA AT BİNME ETKİNLİĞİ

VALİDE SULTAN ANAOKULU "28 MAYIS DÜNYA OYUN OYNAMA GÜNÜ” ETKİNLİĞİ

MASALSI MATEMATİK PROJESİ BAŞLADI

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

TDED Manisa ?Kitap Kahve Projesi? Yürütme Kurulu Oluşturuldu

SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

MİNİKLERDEN İSTİKLAL MARŞI

FAKÜLTEYE BİLİMSEL DESTEK

MCBÜ Eğitim Fakültesi Bilimsel Araştırma Altyapı Projesi Desteğine Hak Kazandı

MCBÜ Eğitim Fakültesi Bilimsel Araştırma Altyapı Projesi Desteğine Hak Kazandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin´in Proje Yürütücüsü olduğu ?3 Boyutlu (3D) Yazıcı Destekli Proje Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık Düzeyleriyle Materyal Geliştirmeye Yönelik Öz Yeterlilik İnançları Üzerindeki Etkisi? konulu Bilimsel Alt yapı Projesine, MCBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından Yüz on bir bin altmış bir lira doksan kuruşluk (111.061,90 TL) destek sağlandı.

Altyapı projesi kapsamında Ar-Ge amaçlı kullanmak üzere üç boyutlu profesyonel yazıcı, laboratuvarda öğretmen yetiştirme amaçlı 3D yazıcılar, üç boyutlu tarama teknolojisi, multimedya stüdyo amaçlı prodüksiyon teknolojilerine destek sağlanmıştır. İleri öğretim teknolojileri ve eğitsel/deneysel materyal tasarımına yönelik bu ürünler Eğitim Fakültesi bünyesinde fen öğretimi laboratuvarı, fizik laboratuvarı, biyoloji laboratuvarı ve altyapısı kurulum sürecinde olan STEM ve Eğitsel Materyal Tasarım - İnovasyon laboratuvarlarında kullanıma sunulacaktır. Eğitim Fakültesine sağlanan altyapı projesi desteği ile Endüstri 4.0 tabanlı ileri eğitim teknolojilerine yönelik eğitimde dijital dönüşüm hedeflenmektedir. Alt yapı projesi kapsamında fakülteye makine/teçhizatlar kazandırılmasının ötesinde öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik 3D yazıcı destekli bilimsel yaratıcılık ve proje tabanlı atölye uygulamaları, 3 boyutlu eğitsel ve laboratuvar materyali tasarlama, tersine mühendislik uygulamaları, bilimsel-eğitsel materyal tasarlamaya yönelik teknoloji ve inovasyon yönetimi, bilgisayar destekli görsel tasarım eğitimi, 3 boyutlu modellemeye yönelik yazılım desteği, üç boyutlu materyal destekli bilim/fen eğitimi öğretim paketlerinin ve endüstriyel tasarım ürünlerinin geliştirilmesi, eğitsel belgesel yapımı gibi Endüstri 4.0 odaklı ileri eğitim teknolojilerine yönelik eğitimlerin verilmesi hedeflenmektedir. Üç yıl sürmesi planlanan altyapı projesi sürecinde Eğitim Fakültesi paydaşlarının yanı sıra önemli bir eğitim kentimiz olan Demirci´de fakülte-okul işbirliklerinin geliştirilmesi ve ileri eğitim teknolojilerinin eğitime entegrasyonun sağlanması bağlamında çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır. Proje sonunda atölyelerde 3D yazıcı destekli bilimsel/eğitsel materyallerin tasarım projeleri sergilenecek olup, aynı zamanda eğitim-öğretim ortamlarında uygulama ve değerlendirme süreçlerinde ulaşılan çıktılar öğretmenler ve öğrencilerle paylaşılacaktır. Bu kapsamda, proje sonunda 3D destekli bilimsel/eğitsel materyallere yönelik bilim şenliği ve taşradaki okullara yönelik dijital ortamda sanal fuar düzenlenmesi planlanmaktadır.

Pandemiye rağmen Eğitim Fakültesinde tüm hızıyla altyapı olanaklarının geliştirilmeye çalışıldığı bu tür projelerle fakültenin 21.yy´ın yeni nesil eğitim modellerinde örnek alınabilecek entegre bir eğitim kampüsü haline getirilerek bölgesel ölçekte lokomotif bir eğitim kurumu olmasının planlandığını vurgulayan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÇETİN sürdürülebilir stratejik planlama ve yenilikçi altyapı projelerinin devamının geleceğini ifade etmektedir. Bu bağlamda MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet ATAÇ´ın vizyoner liderliğinde ilk temelleri atılan altyapı çalışmaları kapsamında Eğitim Girişimciliği ArGe ve İnovasyon Ekosistemi, Gözlemevi, Butik Bilim Merkezi, Dijital Eğitsel Yapım Stüdyosu, Toplum 5.0 Öğretmen Eğitimi İnovasyon laboratuvarı gibi ülkemiz adına Eğitim Fakülteleri arasında ilkleri barındıran altyapıların yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu paralelde Eğitim Fakültesi kampüs alanında hayırsever işadamı Özgen İZMİROĞLU´nun öncülüğünde yapımı devam eden İzmiroğlu Kültür Bilim ve Teknoloji Merkezi ve Akıllı Kütüphanenin tamamlanmasında sona yaklaşıldığı belirten Prof. Ahmet ÇETİN eğitime yapılan katma değeri yüksek bu tür yatırımlar için eğitim camiası adına hayırseverimize teşekkürlerini ifade etmektedir. Ayrıca, projeler geliştirerek akademinin öncü rolüne katkı sağlayan fakültemiz öğretim elemanlarına tebrik ve teşekkürlerini ileten Dekan Çetin,  Demirci yerel yöneticilerine ve halkına eğitim fakültesine destekleri için müteşekkir olduklarını belirtmektedir. Eğitim fakültesi ile Demirci´ye gönül veren öğretmenlerimiz ve güzide öğretmen adaylarımız ile ortak akla dayalı proje yönetimi faaliyetlerinin sürdürülmesini temenni eden Dekan Çetin, pandemi etkisine bağlı risk faktörlerinin minimize edilmesi neticesinde bu projelere ruh veren öğretmen adaylarımıza kavuşmayı temenni ettiklerini dile getirmektedir.


Haber Kaynak : haber merkezi