GÜNÜN HER SAATİ TRAFİK DENETİMİ YAPIYORLAR

MANİSALI GAZETECİLERE SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ

MANİSA’DA 258 BİN 944 ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞADI

BAŞKAN DUTLULU’YA TEŞEKKÜR ETTİLER

PLAN BÜTÇE İLE ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU TOPLANDI

DON ZARARLARI İÇİN UYARILAR

ÜLKEYE GİRİŞTE UYGULANACAK TEDBİRLER

Akhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Sabit Kaya başkanlığında toplanarak koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarından ülkeye girişte uygulanacak tedbirler belirlendi.

İşte alınan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları; “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ....11.2021 tarih ve 19294 sayılı Genelgesi doğrultusunda; Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu Akhisar Kaymakamı Sabit KAYA başkanlığında 27.11.2021 tarih ve saat: 21:00 da toplanarak PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ilçemizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri gereğince aşağıdaki kararları almıştır.
İlgi: (a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 13.11.2021 tarih ve 18513 sayılı
Genelgesi, (b) Sağlık Bakanlığının 26.11.2021 tarih ve 149-1647 sayılı yazısı.
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve
hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılarında
uygulanacak kurallar ve önlemler, salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlenmektedir.
Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi (a) Genelgesi ile 15.11.2021
tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak tedbirler
belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığının ilgi (b) yazısı ile salgının küresel seyrinde yaşanan yeni gelişmeler doğrultusunda
ülkeye girişte uygulanacak olan tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
Bu doğrultuda;
1. Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava,
deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla doğrudan seyahat edilmesine 27.11.2021 Cumartesi gününden itibaren
izin verilmeyecektir. Bu nedenle 27.11.2021 Cumartesi gününden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti,
Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm uçuşlar (ambulans, özel ve kargo uçuşları hariç) yeni bir karar
alınıncaya kadar durdurulmasına,
2. Herhangi bir sebeple son 14 günde Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’de bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilmesi ve bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla Kaymakamlıkca belirlenecek mekanlarda 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, Bu şekilde karantinaya alınan kişilere 10. günün sonunda yaptırılacak PCR testinde negatif sonuç alınmasıyla karantinanın sonlandırılmasına, PCR test sonucunun pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı Rehberleri doğrultusunda kişiler izolasyona alınacak ve 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda izolasyon tedbirinin sonlandırılmasına, 3. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi (a) Genelgesiyle belirlenen ülkeye giriş tedbirleri bahse konu ülkeler (Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve) dışındaki ülkeler için aynı şekilde uygulanmaya devam edilemesine, Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına; oy birliği ile karar verilmiştir.” İfadelerine yer verildi.

 


Haber Kaynak : haber merkezi